Kippenwereld, voor al uw kippeninfo
Home » Kippenziekten » Coccidiose

Coccidiose

Wat is Coccidiose?

Coccidiose is een ziekte die wordt veroorzaakt door een darmparasiet, een protozo. Een protozo is een eencellig organisme, die behoort tot de Eimera familie. Deze parasieten nestelen zich in de darmwand en/of het slijmvlies.

Coccidiose komt vooral voor bij jongere dieren, omdat deze dieren nog geen weerstand op hebben kunnen bouwen tegen deze parasieten.

 

Wat zijn de symptomen van Coccidiose?

Er zijn in totaal zeven verschillende soorten Coccidiose met elk hun eigen symptomen. De ernst van de ziekteverschijnselen hangt af van de besmetting.

Kippen met Coccidiose vertonen vrijwel altijd een zieke indruk, ze staan te dutten en/of gaan bol zitten. Ze kunnen koud aanvoelen en erg vermageren.

Ook kan er sprake zijn van dunne ontlasting: diarree. Daarnaast kan het voorkomen dat er bloed in de ontlasting zit.

Verder kan Coccidiose zorgen voor veerafwijkingen. Dit heeft te maken met het tekort aan voedingsstoffen die worden opgenomen, vanwege de parasieten.

Omdat er dus verschillende soorten bacteriën zijn hoeven niet alle symptomen aanwezig te zijn. Ook hoeven deze symptomen niet per se te betekenen dat het gaat om Coccidiose.

 

Hoe vindt besmetting plaats?

Besmetting vindt plaats via ander gevogelte. Deze vogels kunnen oöcysten bij zich dragen. Deze oöcysten, die zich in de ontlasting bevinden, veroorzaken Coccidiose.

Het is niet mogelijk dat verschillende diersoorten elkaar besmetten. Een konijn kan dus geen kippen besmetten.

 

Hoe kan je Coccidiose voorkomen?

Voorkomen is moeilijk, maar je kunt de kans op Coccidiose wel verkleinen. Belangrijk is dat er geen uitwerpselen in het voer zitten, zodat de kans dat de kippen oöcysten opnemen minder groot wordt. Verder is het verstandig om het hok schoon en droog te houden. Ook moet je ervoor zorgen dat de hokken niet te druk bevolkt zijn. Het ontwikkelen van de oöcysten gaat namelijk het snelst in een vochtige en warme omgeving.

 

Wat zijn de gevolgen van Coccidiose?

Door Coccidiose worden de darmen van de kip aangetast. Hierdoor kunnen ze moeite krijgen met het opnemen van voedingstoffen en is er een kans op darminfecties, met alle gevolgen van dien.

 

Hoe kan je Coccidiose behandelen?

Voordat je gaat behandelen is het verstandig om eerst vast te stellen of het wel om Coccidiose gaat. Dit kun je doen door een mestonderzoek te laten doen bij een dierenarts. Het is het beste om mest te verzamelen van verschillende verse hoopjes mest. Het gaat hier om het donkere gedeelte, niet het witte (de urine).

Mocht het zo zijn dat er inderdaad Coccidiose geconstateerd wordt dan kan de dierenarts je een kuur voorschrijven, dat de bacterie doet verdwijnen.

Het is niet aan te raden om preventief te behandelen omdat de kippen dan resistentie op kunnen bouwen.  

Mocht je Coccidiose vermoeden, grijp dan zo snel mogelijk in!